Znáte bezkontaktní platební karty?

vydáno 16.05. 2015 • Zajímavosti • zobrazeno 2673x

Každý, kdo si dnes založí běžný účet u kterékoliv banky, dostane k němu i platební kartu. V dnešní době je využívá téměř každý, výrazně se však liší častost jejich využití. Čím dál tím oblíbenější jsou v dnešní době tzv, bezkontaktní platební karty, Pojďme si je přiblížit detailněji.

Obecně o platebních kartách

Platební karty lze definovat jako nástroje k uskutečňování bezhotovostních plateb. Jsou vydávány bankami. Určeny jsou pro fyzické i právnické osoby. Tyto karty umožňují nejen provádění bezhotovostních plateb za zboží a služby, jsou určeny také k výběru hotovosti z bankomatu. Tyto jednotlivé transakce prováděné kartou jsou většinou zpoplatněné. Poplatky se liší podle vydavatele konkrétní karty.

Karta je vydávána v podobě malé plastové karty, o rozměrech 86,60 x 53,98 mm. Tento rozměr je mezinárodně daný normou ISO/IEC 7810. Na kartě jsou uvedeny identifikační údaje jejího držitele. V České republice jsou vydávány tzv. elektronické platební karty. Do této skupiny řadíme karty VISA Electron a Maestro. Dalším typem jsou embosované platební karty, snadno rozpoznatelné díky veškerým potřebným údajům o držiteli, které jsou v ní prolisovány. Často se setkáváme i s kombinací obou těchto typů. Bezhotovostní platby jsou možné všude tam, kde je terminál, který umožňuje příjem těchto plateb. Na platební kartě je i řada bezpečnostních prvků. Konkrétně se jedná o logo banky, EMV čip, hologram, číslo kreditní karty, logo jejího vydavatele, platnost karty a samozřejmě jméno majitele.

Každý uživatel platební karty by se měl seznámit se základními bezpečnostními zásadami jejího užívání a dodržovat je. Především by platební kartu neměl půjčovat, neměl by sdělovat její PIN, nemít PIN kód v blízkosti karty (pro případ ztráty), dále kartu nevystavovat mechanickému poškození a při vybírání peněz z bankomatu si hlídat, že PIN nevidí žádná neoprávněná osoba.

Druhy platebních karet

Platební karty můžeme rozdělit na dvě skupiny:

Debetní karta je přímo spojena s majitelovým účtem v bance. Z karty čerpá pouze vlastní finanční prostředky, případně může čerpat z kontokorentu a to až do výše, která je mu bankou stanovena. U některých karet je kontokorent nastaven automaticky, u jiných je nutné pro jeho povolení splňovat určité, bankou přesně dané, podmínky. Velkou výhodou debetních karet je jejich pohodlnost. Není totiž nutné mít u sebe peníze v hotovosti. Nevýhodou tohoto typu karet jsou poplatky. Jejich výše je však závislá na bance, u které máte platební kartu.

Kreditní karta je spojena s revolvingovým úvěrem. To ve výsledku znamená, že tento úvěr postupně splácíte a zároveň ho i čerpáte. Nacházíte-li se zrovna v bezúročném období, je toto čerpání zdarma a platí se pouze nutné poplatky spojené s běžným užíváním karty. Překočíme-li však toto období, jsou tyto poplatky skutečně nemalé. Je proto nutné využívat kreditní kartu rozumně. Jejich vydavatelé jsou bankovní i nebankovní, od toho se pak do jisté míry odvíjí jejich výhodnost.

Oba výše uvedené druhy jsou nejčastější. Kromě nich je možné využít také elektronické peněženky. U nich je možné čerpat pouze ty finanční prostředky, které jsou elektronicky připsány na tuto kartu. Uživatel tak platí, podobně jako u debetní karty, svými vlastními prostředky. Další možností je tzv. charge. Jedná se o formu kreditní karty, která je určena pro velmi bonitní klienty.

Co jsou bezkontaktní platební karty

Bezkontaktní karty jsou ty platební karty, které umožňují bezkontaktní platby. To jsou platby, které nevyžadují přímý dotek mezi platební kartou a terminálem. Nejen platebními kartami však lze provádět bezkontaktní platby. V dnešní době můžeme k provedení plateb využít i mobilního telefonu či dalších zařízení, např. klíčenky. Bezkontaktní karty mohou být různé a je s nimi možné platit všude tam, kde je jasně označené, že místo platbu umožňuje. Často je toto označení uvedeno nápisem „Plaťte bezkontaktně“.

K čemu slouží bezkontaktní platební karty

Bezkontaktní platební karty jsou zpravidla určené pro platbu menších částek. Hranici, kolik je možné bezkontaktně zaplatit, si určují banky. Ve většině případů je to 500 Kč. A co se stane, když uvedenou částku překročíme? Nic zásadního, postupuje se stejně, jako by šlo o běžnou platební kartu. Buď tedy zadáte váš PIN, nebo budete požádáni o autorizaci vaším podpisem.

Výhody bezkontaktních platebních karet jsou nesporné, a proto jsou čím dál tím oblíbenější. Největší výhodou je usnadnění celé transakce. Stačí jen přiložit kartu a je zaplaceno. Zkracují se tak čekací doby u obchodníků. Bezkontaktní karty se dnes využívají v obchodech, rychlých občerstveních, trafikách a na mnoha dalších místech.

Jsou bezkontaktní platební karty bezpečné?

V době, kdy bylo zavádění bezkontaktních platebních karet v začátcích, se objevovaly hlasy, které poukazovaly na to, že placení touto cestou nemusí být úplně bezpečné.

Mezi lidmi se dokonce objevil i názor, že pokud by se karta dostala do blízkosti speciálního zařízení (např. při jízdě nacpaným autobusem), mohly by být z bezkontaktní platební karty odčerpány finanční prostředky. To však není pravda. Muselo by se jednat o skutečně velkou náhodu, kdyby se něco takového povedlo. Žádný takový případ dosud nebyl zaznamenán. Bezkontaktní platební karty odpovídají nejvyšším bezpečnostním standardům, není tedy třeba mít obavy.

Ztráta či krádež bezkontaktní platební karty

Budí vás ze snu obavy, že by vám někdo mohl bezkontaktní platební kartu ukrást a následně zneužít? Pokud se skutečně stane, že o kartu přijdete – krádež nebo ztráta – ihned ji zablokujte na non stop lince, kterou má snad každá banka.

Pokud se přeci jen stane, že budou z karty odčerpány finanční prostředky bez použití PIN kódu, banky zpravidla tuto ztrátu v plné výši kompenzují.

Biometrické bezkontaktní platební karty: Další pokrok

Brzy budou na finanční trh uvedeny první biometrické platební karty. Mělo by k tomu dojít již v roce 2015.

Tyto karty se ověřují pomocí otisku prstu. Mají totiž integrované biometrické čidlo. Údaje o majiteli jsou uloženy přímo na kartě. Tento způsob ověřování tak nahrazuje zadávání PIN kódu a autorizovaný podpis.

Zatímco bezkontaktní platební karty mají platební limity, po načtení otisku prstu by mělo jít tímto způsobem zaplatit jakoukoliv částku.

Biometrické karty, které očekáváme v roce 2015, by měly vzniknout na základě spolupráce společností MasterCard a Zwipe.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články